Projekty EU

logo EU

Společnost Wetest pneu, spol. s.r.o. je realizátorem projektu v rámci OP LZZ

Zvýšení kvalifikace a rekvalifikace pro obor protektorování

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01044

Období realizace projektu: 1. 5. 2013 do 30. 4. 2015

Schválená částka dotace: 1 596 707,80,-Kč

Projekt reflektuje potřebu rozvoje zaměstnanců společnosti WETEST pneu, spol. s.r.o. Realizace projektu zajistí vzdělávací proces zaměstnanců ve firmě a tím zvýšení produktivity práce a konkurenceschopnosti společnosti.

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci společnosti WETEST pneu, spol. s.r.o. – 42 osob.

Hlavní cíle projektu:
·         vytvořit ucelený program vzdělávání zaměstnanců,
·         zřídit vlastní vzdělávací centrum,
·         zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců na základě nových technologií v oblasti výroby studených protektorů,
·         zvýšit odborné jazykové průpravy THP pracovníků,
·         poskytnout komplexní kvalifikaci novým pracovníkům,
·         poskytnout a prohloubit kvalifikaci stávajících zaměstnanců,
·         zvýšit produktivitu práce ve firmě,
·         zvýšit kvalitu produkce protektorů a snížit počet reklamací,
·         zvýšit konkurenceschopnost firmy,


Výše uvedený objem finančních prostředků je kryt z ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

 
 
 
Design © 2008 Media Creative s.r.o.