Záruka

Záruční a reklamační podmínky

I. Zákonná záruka

a) Firma Wetest pneu spol. s r.o. poskytuje na dodávané protektorované pneumatiky záruku v trvání 24 měsíců, nebo do ukončení životnosti protektoru. Ukončení životnosti se rozumí ojetí protektorované pneu na nejmenší zůstatkovou hloubku dezénové drážky běhounu což je 1,6 mm. Tímto ojetím se rozumí uvedená minimální zůstatková hloubka dezénové drážky po celém obvodu a šířce běhounu.

b) Záruční doba počíná plynout dnem prodeje výrobku kupujícímu a vztahuje se na materiálové a výrobní vady.

c) Reklamovaná pneu musí být převezena k prodávajícímu, kde bude bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů od uplatnění reklamace, rozhodnuto o oprávněnosti reklamace.

d) V případě uznání reklamace prodávajícím bude pneu bezplatně opravena, v případě neopravitelné závady bude na reklamované zboží vystaven dobropis, nebo zdarma proveden protektor na pneu kupujícího, nebo dodán protektor na kostře pneu prodávajícího.

e) V případě výměny vadného protektoru za bezvadný stává se reklamovaná pneu majetkem prodávajícího.

f) Neopravitelné uznané reklamace, pokud nebudou kupujícím při uplatnění reklamace vyžádány zpět, budou na náklady prodávajícího zlikvidovány.

g) Do doby posouzení oprávněnosti reklamace prodávajícím, není kupující oprávněn s reklamovanou pneu disponovat.

h) Vady zjevné – Reklamaci na zjevné vady je kupující povinen uplatnit ihned při přejímce zboží. Za zjevné vady se považují např. chybějící, zaměněné, nebo poškozené výrobky, záměny dezénů na protektorovaných pneu atd. Uplatnění reklamace zjevné vady je možné zaznamenat na dodacím listě.

II. Doživotní záruka

a) Firma Wetest pneu spol. s r.o. poskytuje na dodávané protektorované pneumatiky tzv. doživotní záruku.

b) Doživotní záruka není časově omezena a platí do ukončení životnosti protektoru. Ukončení životnosti se rozumí ojetí protektorované pneu na nejmenší zůstatkovou hloubku dezénové drážky běhounu což je 1,6 mm. Tímto ojetím se rozumí uvedená minimální zůstatková hloubka dezénové drážky po celém obvodu a šířce běhounu.

c) Tato záruka se vztahuje na materiálové a výrobní vady protektorování a opravy pneumatik.

d) Reklamovaná pneu musí být převezena k prodávajícímu, kde bude bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů od uplatnění reklamace, rozhodnuto o oprávněnosti reklamace.

e) V případě uznání reklamace prodávajícím bude pneu bezplatně opravena, v případě neopravitelné závady bude na reklamované zboží vystaven dobropis, nebo zdarma proveden protektor na pneu kupujícího, nebo dodán protektor na kostře pneu prodávajícího.

f) V případě výměny vadného protektoru za bezvadný stává se reklamovaná pneu majetkem prodávajícího.

g) Neopravitelné, uznané reklamace, pokud nebudou kupujícím při uplatnění reklamace vyžádány zpět, budou na náklady prodávajícího zlikvidovány.

h) Do doby posouzení oprávněnosti reklamace prodávajícím, není kupující oprávněn s reklamovanou pneu disponovat.

 
 
 
Design © 2008 Media Creative s.r.o.