Závazek vedení

Vedení spol. WETEST pneu spol. s r.o. si je plně vědomo důležitosti vysoké jakosti práce všech zaměstnanců pro úspěšné dlouhodobé působení na trhu. Proto vedení společnosti přijalo politiku jakosti jako základní obchodní strategii. Vize společnosti se dají shrnout do základních tezí :

  • Chceme být významným dodavatelem studených protektorů na tuzemském trhu.
  • Chceme svým zákazníkům poskytnout solidní jednání.
  • Chceme svým zákazníkům zabezpečit konstantní kvalitu zboží a služeb plně v souladu s platnými zákonnými předpisy a normami.
  • Chceme zlepšovat životní prostředí.
  • Plně si uvědomujeme význam a důležitost základních tezí společnosti a budeme je uplatňovat ve své vlastní činnosti i při práci svých podřízených.

Za vedení společnosti :

Ing. Václav Šubrt
Pavel Janouš
Dana Kučerová
Lukáš Beneš
Ladislav Korbelář
Jan Michálek

 
 
 
Design © 2008 Media Creative s.r.o.